Store

CNC BANDSAW MACHINE | YC-015
20 July, 2021
MÁY CƯA RONG LƯỠI DƯỚI | SJ-18FR | SJ-20FR
20 July, 2021

CNC BANDSAW | MDD-1200 | MDD-1500 | MDD-2400


CNC BANDSAW | MDD-1200 | MDD-1500 | MDD-2400

 

Model MDD-1200 MDD-1500 MDD-2400
Saw cutting length 1200mm 1500mm 2400mm
Saw cutting width 1350mm 1350mm 1350mm
Saw cutting thickness 150mm 150mm 150mm
Saw blade length 5270mm 5270mm 5270mm
Spindle horsepower 5.5KW 5.5KW 5.5KW
X axis servo 1.5KW 1.5KW 1.5KW
Y axis servo 1.0KW 1.0KW 1.0KW
Z axis servo 0.4KW x2 0.4KW x2 0.4KW x2
Vacuuming mouth size 4 x3 4 x3 4 x3
Machine size 970 x 520 x 2330 mm

3150 x 2000 x 1570mm

970 x 520 x 2330 mm

3750 x 2000 x 1570 mm

970 x 520 x 2330 mm

5250 x 2000 x 1570 mm

Install size 4500 x 3000 x 2400mm 5100 x 3000 x 2400mm 6200 x 3000 x 2400mm
Machine weight 2000kg 2500kg 3000kg

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
//]]>