Store

MÁY CƯA RONG LƯỠI DƯỚI | SJ-18FR | SJ-20FR
20 July, 2021
CNC MORTISER | CF-SC5+5
20 July, 2021

DOUBLE-END CUTTER | TDS-4R


DOUBLE-END CUTTER | TDS-4R

 

Cutting motor 03HP x 2
Cutting speed 50Hz/2850rpm

60Hz/3600rpm

Maximum cutting length 1219 mm
Minimum cutting length 240 mm

Hỗ trợ trực tuyến
//]]>