Store

MÁY PHAY CẮT 2 ĐẦU TDS-8SR
21 November, 2018
MÁY CẮT 2 ĐẦU TDS-4R
21 November, 2018

MÁY ROUTER LƯỠI DƯỚI


Category: .

MÁY ROUTER LƯỠI DƯỚI 100%
Hiệu : TAI CHAN
Model : TR -60
Motor: 3HP
Kích thước làm việc : 650 x 580 mm
Hành trình trục : 3” ( 76 mm )
Tốc độ trục : 1800 rpm
Kích thước ống : 12 mm
Đường kính ống: Þ2”

Hỗ trợ trực tuyến
//]]>