THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại cố định: 0274 3777 558

Fax: 0274 3777 559

Phòng kinh doanh :

+ Hotline: +84 902 98 58 98 

(+84) 933 703 227 (Ms.Quý)
(+84) 931 775 221 (Ms Tâm)

Kỹ thuật :

(+84) 933 703 226 (Mr.Anh) – (+84) 901 550 407 (Mr. Quang)

[email protected]

Email

[email protected] – [email protected]
[email protected] – [email protected]

FORM LIÊN HỆ

Hỗ trợ trực tuyến
//]]>